Solární panely
Solární panely přeměňují sluneční světlo na stejnosměrnou elektřinu.
Střídač
Střídač přeměňuje solární stejnosměrnou energii na 240V střídavý proud (AC) vhodný pro vaše domácí spotřebiče.
Domácnost
Váš domov využívá elektřinu ze solárních panelů. Baterie pak umožňují ukládání elektřiny pro následnou spotřebu. Veškerá elektřina, která se nespotřebuje, nebo neuloží do baterie na později je následně prodána do sítě a tak je provoz FVE ještě levnější.
Elektroměr
Elektroměr měří vaši výrobu a spotřebu elektřiny.
Elektrická síť
Jakýkoli přebytečný výkon je dodáván do elektrické sítě.