FVE od Heko Group

Nepřistupujeme k nejlevnějším systémům z Číny. Montujeme kvalitu – výhradně izraelský systém Solar Edge s unikátním patentem, díky kterému komunikují střídače a optimizéry po tzv. stringu, bez dalšího komunikačního kabelu. To minimalizuje zásah do konstrukce domu.

Velikost technologie je kompaktní (cca 100 x 60 cm) a s optimizérem pod každým panelem. Součástí standardní montáže jsou střídač a rozvaděč. Monitoring výkonu jednotlivých panelů je zajištěn online a komunikace mezi střídačem a optimizéry probíhá po stringu, což eliminuje nutnost dalšího komunikačního kabelu.

Realizace fotovoltaiky krok za krokem

Provedeme důkladný průzkum vašeho odběrného místa, abychom identifikovali optimální umístění pro solární panely. Během tohoto procesu analyzujeme orientaci budovy, stínění a další faktory, které mohou ovlivnit výkon fotovoltaického systému. Zároveň provádíme pečlivé zhodnocení stávající elektrické instalace, abychom zajistili bezproblémové propojení s novým fotovoltaickým systémem. Identifikujeme případné technické aspekty, které mohou vyžadovat úpravy nebo modernizaci.

Jako druhý krok v procesu fotovoltaické instalace provedeme pečlivé vyhotovení návrhu nejvhodnějšího systému pro váš dům. Tento návrh zahrnuje detailní plán rozmístění solárních panelů na vašem objektu. Na základě informací získaných během konzultace a průzkumu odběrného místa vytvoříme individuální a optimalizovaný plán, který zohledňuje orientaci budovy, stínění a další proměnné ovlivňující výkon fotovoltaické elektrárny. aspekty, které mohou vyžadovat úpravy nebo modernizaci.

Dalším klíčovým krokem v našem postupu je podání žádosti o povolení požadovaného výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) u distributora (například PRE, EG.D, ČEZ distribuce). Postaráme se o správné a bezproblémové vyplnění žádosti a zajistíme, aby všechny potřebné informace byly řádně zpracovány. Díky naší odborné znalosti procesů a předchozím úspěšným zkušenostem v oblasti schvalování FVE zajistíme, že celý postup proběhne hladce a efektivně.

Po schválení požadovaného výkonu se vrhneme na přípravu návrhu rozpočtu. V tomto dokumentu detailně rozebereme všechny potřebné náklady a faktory, abychom vám představili finální cenu. Tato část zahrnuje pečlivé zohlednění všech specifik daného místa instalace, abychom vám mohli poskytnout přesný a transparentní odhad nákladů na vaší fotovoltaickou elektrárnu.

Poté, co jste odsouhlasili finanční plán pro vaši fotovoltaickou elektrárnu, uzavřeme s vámi smlouvu, která jasně definuje všechny podmínky a závazky týkající se realizace projektu.

V této fázi se detailně zabýváme specifikacemi a potřebami vašeho projektu, abychom zajistili optimální plán a provedení instalace. Projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné technické a organizační informace, které jsou klíčové pro úspěšnou realizaci fotovoltaického systému na vašem místě.

V této fázi sjednáváme termín instalace, a poté se pustíme do prací, které obvykle trvají 2-4 dny v závislosti na konkrétní náročnosti a specifikacích vašeho projektu.

Následujícím krokem je podání žádosti o první paralelní připojení do distribuční soustavy. Bez tohoto klíčového kroku nelze fotovoltaický systém zprovoznit. My se postaráme o všechny administrativní formality, aby distribuční společnost provedla kontrolu vaší žádosti o paralelní připojení, a posoudí, zda jsou splněny všechny podmínky a normy.

Po schválení bude provedena fyzická realizace připojení fotovoltaického systému k distribuční síti. To zahrnuje instalaci potřebných zařízení a propojení s elektrickou sítí.

Po úspěšném připojení a ověření výkonu se podepíše smlouva o odběru elektřiny s distribuční společností. Tato smlouva stanoví podmínky odebírání elektřiny z vašeho fotovoltaického systému a poté již můžete začít s provozem fotovoltaické elektrárny a začít dodávat elektřinu do distribuční sítě.

Služby nabízené k realizaci FVE

Poradenství

Poradíme Vám jak vygenerovat EAN kód pro výrobu elektrické energie. Dále při výběru společnosti, která vykupuje vaši nepoužitou elektrickou energii. Pomůžeme vám efektivně se orientovat na trhu energií, abyste získali co nejvíce peněz za přebytečnou elektřinu.

Administrativa

Nejen že vám pomůžeme dotáhnout smlouvu s distributorem elektrické energie do zdárného konce, ale také vás provedeme všemi kroky k získání dotace. Podáme za vás žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí v rámci programu „Nová zelená úsporám“, a zajistíme kompletní proces.

Monitoring

Poskytujeme komplexní monitoring online, abychom vám zajistili maximální transparentnost výkonu vaší elektrárny. Monitoring zahrnuje průběžné sledování výroby elektřiny, kontrolu výkonu solárních panelů a dalších klíčových prvků systému. Díky tomu budete vždy informováni o chodu vaší elektrárny.

Servis

Zajišťujeme pravidelné technické prohlídky, údržbu a nezbytné opravy. Náš servisní tým je k dispozici kdykoli potřebujete, aby zajistil bezproblémový provoz vaší fotovoltaické elektrárny. Důraz klademe na rychlost, spolehlivost a profesionální přístup.

Kontakt

    Chci nabídku na dřevostavbu